Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Adroddiad Blynyddol

Mae Llywodraethwyr yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol  i rieni Ysgol Gynradd Llanrug ar ddiwedd bob un blwyddyn ysgol. er mwyn i rieni gael trosolwg o fywyd yr ysgol.

Mae copi digidol ar gael ar gael o fewn itunesU ar gyfer ipad, ac iPhone. ( Code iTunesU ) yw DMP-ASN-YJK
neu  dolen ar gyfer yr ipad sef :
https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/DMP-ASN-YJK

Mae adroddiadau yn dangos canlyniadau / data Ysgol Gynradd Llanrug ar gael drwy 'Ein hysgol leol'  neu 'My Local School' gan Llywodraeth Cymru. Dyma'r ddolen gyswllt i chi fynd i wefan arbennig Ysgol Gynradd Llanrug ar wefan Llywodraeth Cymru.  Mae'r wefan yn cynnwys data cymharol rhwng ysgolion teulu Ysgol Llanrug, Ysgolion AALl Gwynedd ac Ysgolion Cynradd Cymru
http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6612006&lang=cym

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion