Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess22

 

Dosbarth Blwyddyn 3 a 4

Croeso i dudalen Dosbarth Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Llanrug.

Dyma restr o’r staff sy’n gweithio yn yr adran.

Athrawon
Rhian Thomas, Emma Phillips, Math Llwyd

Cymhorthyddion ADY : Gillian Morgan, Medwen Griffith

 

Coedwig Wyllt

plant

 

Thema y tymor yma fydd Coedwig Wyllt.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gourmet Byd Eang

plant

 

Rydym wedi cychwyn ar themau newydd sydd yn canolbwyntio ar fwyd ac yna yn symud ymlaen i Breuddwyd i Dderwydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Breuddwyd i Dderwydd

plant

 

Rydym wedi cychwyn ar themau newydd sydd yn canolbwyntio ar fwyd ac yna yn symud ymlaen i Breuddwyd i Dderwydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y llyfr a Dydd Mawrth Ynyd!

plant plant plant
Cliciwch yma i weld mwy o luniau Dydd Gwyl Dewi Cliciwch yma i weld mwy o luniau Dydd Mawrth Ynyd Cliciwch yma i weld mwy o luniau Diwrnod y Llyfr
Mae'r tymor yma wedi bod yn brysur iawn hyd yma ac rydym wedi bod yn dathlu Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y llyfr a Dydd Mawrth Ynyd!

 

Gwen Thomas o Sustrans

Mae Gwen Thomas o Sustrans yn ymweld a'r ysgol i roi gwersi beics i blant blwyddyn 3 a 4 yn ystod yr hanner tymor nesaf yn ogystal a chael mynd am drip i Felin Llynnon i ddysgu mwy am y Celtiaid.

 

Ysgol Sustrans

Cliciwch yma i lawrlwytho'r polisi


Marion Iwan

Daeth Marion Iwan i ymweld a blwyddyn 3 a 4 ddechrau mis Hydfref. Athrawes gyda'r deillion ydy Mrs Iwan a dangosodd i'r plant yr holl adnoddau sydd ar gael i helpu plant sydd wedi colli eu golwg. Cafodd y plant fwynhad yn chwarae gyda'r gemau ac yn ceiso darllen y llyfrau. Daeth Mrs Iwan a theipiadur arbennig ac fe ysgrifennodd enw braille bob plentyn. Cliciwch yma i weld lluniau.


Y Synhwyrau

Rydym wedi bod ar ymweliad i Glynllifon yn ystod mis Medi i wneud gwaith ar 'Y Synhwyrau'.

Cawsom gyfle i grwydro y llwybrau gan edrych allan am wahanol ddail ac yn y blaen. Ar ol cinio aethom i wneud helfa drysor, parc a gwneud rhwbiadau o ddail cyn dychwelyd adref. Clicich yma i weld yr lluniau.


Thema y tymor yma ydy Y Synhwyrau

plant

 

Y tymor yma rydym yn canolbwyntio ar ein Synhwyrau. Byddwn yn edrych ar y pump agwedd yn ei dro gan ddechrau gyda'r lygaid.

Tybed os oes unrhyw riant yn gallu rhoi cymorth i ni gyda'r thema yma? e.e deintydd, optegydd, cogydd ayb

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Thema Tymor y Gwanwyn 2016

plant

 

 

Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd - cliciwch yma

 

 

 

 

11.09.15
Thema Tymor yr Hydref 2015 - cliciwch yma

Thema Tymor yr Haf 2015

plant

 

Thema Coedwig Wyllt- cliciwch yma

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion