Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Dosbarth Blwyddyn 5 a 6

Croeso i dudalen Dosbarth Blwyddyn 5 a 6  Ysgol Gynradd Llanrug.

Dyma restr o’r staff sy’n gweithio yn yr adran.

Athrawon
Mrs Sara Davies, Mrs Eirian Howells, Mrs Rhian Vaughan Jones

 

Jambori TAG

Ar ôl bod yn brysur yn ymarfer cafodd blynyddoedd 5 a 6 fynd i'r Jambori TAG gafodd ei gynnal yng nghanolfan denis Arfon. Mae’r Jambori yn hyrwyddo’r siarter iaith ac mae’r plant wrth eu bodd yn canu’r caneuon. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

plant

23.10.15 Trip Glanllyn
Cafodd plant blwyddyn 6 llawer iawn o hwyl yn glanllyn yn ddiweddar. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

 

 

 
Atgofion Blwyddyn 6

 

 

Thema Tymor yr Haf 2015
plant

 

 

Ein thema yw ‘Cestyll a Dreigiau’. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion