Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Canlyniadau Profion Cenedlaethol

 

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i rieni gael gwybodaeth am gyrhaeddiadau disgyblion Ysgol Gynradd Llanrug mewn perthynas a disgyblion o fewn y grŵp ysgolion teulu, ysgolion Gwynedd ac ysgolion Cymru.

Mae'r llywodraeth wedi creu gwefan ddata arbennig i bob ysgol.
Mae'r wefan yn cynnwys yr holl wybodaeth gymharol mae rhieni ei angen ar gyfer darganfod gwybodaeth am safonau yr ysgol.
Mae'r wefan yn cynnwys manylion cyllidol, manylion % y disgyblion sydd yn cael cinio am ddim, cymharu perfformiad bechgyn yn erbyn merched, perfformiad disgyblion ADY a grwpiau mwy abl a thalentog.
Dyma'r ddolen gyswllt i safle Ysgol Gynradd Llanrug

Mae'r Ysgol yn cyhoeddi : a) canlyniadau profion cenedlaethol b) asesdiadau cyrhaeddiad disgyblion fel rhan o adroddiad blynyddol y llywodraethwyr.
Mae'r adroddiad yma ar gael yn y dropbox !
Dyma ddolen gyswllt 'Dropbox' Rhieni

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion