Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Cysylltu

 

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd Llanrug

Cyfeiriad: Llanrug, Caernarfon, LL55 4AL

Math o ysgol: Cynradd : Adran Iau, C.S a Meithrin

E-Bost Swyddogol Ysgol Gynradd Llanrug:

pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk
Nialpuw@gwynedd.gov.uk


Pennaeth
: Nia Llewelyn Puw  (Nialpuw@gwynedd.gov.uk - pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk)

Dirprwy Bennaeth/ Arweinydd Cwricwlwm Bl 5 a 6: Eirian Howells (EirianHowells@gwynedd.gov.uk)            

Arweinydd Cyfnod Sylfaen: Heulwen Evans (HeulwenEvans@gwynedd.gov.uk)

Arweinydd Cwricwlwm Bl 3 a 4: Ms Gwawr Jones

Cadeirydd Llywodraethwyr: Mr Dylan Lloyd Jones (dylanljones@icloud.com, pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk)

Is-Gadeirydd: Saran Thomas Jones

Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Margaret Williams (MargaretWilliams2@gwynedd.gov.uk, pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk)


Cysylltu gyda’r ysgol yn uniongyrchol
:

Rhif ffôn Ysgol Gynradd Llanrug: 01286 674905

Rhif ffôn Symudol y Pennaeth Nia Llewelyn Puw: 07584613560

Rhif ffôn symudol y Dirprwy Eirian Howells: 07584613561


Amddiffyn Plant

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros Amddiffyn Plant: Mr Aled Gibbard (pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk)

Prif swyddog Amddiffyn plant yr ysgol: (Nia Llewelyn Puw, 07584613560, Nialpuw@gwynedd.gov.uk)

Pwyllgor Amddiffyn Plant / Hyfforddiant staff: Eirian Howells : Dirprwy, Heulwen Evans : Arweinydd Cyfnod Sylfaen, Nia Llewelyn Puw : Pennaeth

 

Llywodraethwrsydd a chyfrifoldeb dros gydraddoldeb : Mr Dylan Lloyd Jones (dylanljones@icloud.com)

 

Cwynion yn erbyn yr ysgol - gellir cysylltu gyda Chadeirydd y llywodraethwyr : Mr Dylan Lloyd Jones - (dylanljones@icloud.com, Rhif ffôn cartref : 01286669011)

 

Cynllun Cyfathrebu Ysgol Gynradd Llanrug: Marc Roberts, Eirian Howells

 

Llywodraethwyr sy’n dadansoddi data: Marc Roberts

 

Rhif ffôn Ysgol Gynradd Llanrug: 01286674905

Rhif Ffôn Symudol
* Mae modd i chi decstio'r rhif yma yn uniongyrchol mewn argyfwng

Nia Llewelyn Puw 07584613560
Eirian Howells    07584613561

 

Ebost Swyddfa: MargaretWilliams2@gwynedd.gov.uk

 

 

Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion