Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess22

 

Year 3 and 4

Welcome to Year 3 and 4 Class at Ysgol Gynradd Llanrug.

Here is a list of staff that work in this section:

Teachers
Rhian Thomas, Emma Phillips, Math Llwyd

SEN Assistants: Gillian Morgan, Medwen Griffith

 

Coedwig Wyllt (Welsh only available)

plant

 

Thema y tymor yma fydd Coedwig Wyllt.

Click here for more information

Gourmet Byd Eang (Welsh only available)

plant

 

Rydym wedi cychwyn ar themau newydd sydd yn canolbwyntio ar fwyd ac yna yn symud ymlaen i Breuddwyd i Dderwydd.

Click here for more information

 

 

 

 

Breuddwyd i Dderwydd (Welsh only available)

plant

 

Rydym wedi cychwyn ar themau newydd sydd yn canolbwyntio ar fwyd ac yna yn symud ymlaen i Breuddwyd i Dderwydd.

Click here for more information

 

 

 

 

Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y llyfr a Dydd Mawrth Ynyd! (Welsh only available)

plant plant plant
Cliciwch yma i weld mwy o luniau Dydd Gwyl Dewi Cliciwch yma i weld mwy o luniau Dydd Mawrth Ynyd Cliciwch yma i weld mwy o luniau Diwrnod y Llyfr
Mae'r tymor yma wedi bod yn brysur iawn hyd yma ac rydym wedi bod yn dathlu Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y llyfr a Dydd Mawrth Ynyd!

 

Gwen Thomas o Sustrans (Welsh only available)

Mae Gwen Thomas o Sustrans yn ymweld a'r ysgol i roi gwersi beics i blant blwyddyn 3 a 4 yn ystod yr hanner tymor nesaf yn ogystal a chael mynd am drip i Felin Llynnon i ddysgu mwy am y Celtiaid.

Marion Iwan (Welsh only available)

Daeth Marion Iwan i ymweld a blwyddyn 3 a 4 ddechrau mis Hydfref. Athrawes gyda'r deillion ydy Mrs Iwan a dangosodd i'r plant yr holl adnoddau sydd ar gael i helpu plant sydd wedi colli eu golwg. Cafodd y plant fwynhad yn chwarae gyda'r gemau ac yn ceiso darllen y llyfrau. Daeth Mrs Iwan a theipiadur arbennig ac fe ysgrifennodd enw braille bob plentyn. Cliciwch yma i weld lluniau.


Y Synhwyrau (Welsh only available)

Rydym wedi bod ar ymweliad i Glynllifon yn ystod mis Medi i wneud gwaith ar 'Y Synhwyrau'.

Cawsom gyfle i grwydro y llwybrau gan edrych allan am wahanol ddail ac yn y blaen. Ar ol cinio aethom i wneud helfa drysor, parc a gwneud rhwbiadau o ddail cyn dychwelyd adref. Clicich yma i weld yr lluniau.


Our theme is Y Synhwyrau (The Senses)

plant

 

We will be looking at our Senses this term. We will look at all five of our senses and will be starting with our eyes.

Is there a parent who could help us with this theme? e.g. optician, dentist, cook etc

Click here for more information (Welsh only available)

 

Spring Term Theme 2016

plant

 

 

Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd - click here

 

11.09.15
2015 Autumn Term theme - click here

Summer Term 2015 Theme

plant

 

Wild Forest Theme - click here

 

 

 

 

 


Contact

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Headteacher:
Nia Llewelyn Puw

Tel: (01286) 674905

Fax: (01286) 676110

Email: click here

Bookmark and Share

News