Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess14

 

Welcome to Ysgol Llanrug's Website

Translation Coming Soon...

Homework

Log in to Reading Eggs- click here
Log in to Purple Mash - click here


Mae’r wefan yma yn gyfrwng pwysig  i ni fel cymuned ysgol i gyfathrebu a rhannu gwybodaeth yn gyflym  gyda chi fel rhieni, ac i gyfeillion eraill sydd a diddordeb yn yr ardal ar draws y byd i gyd.

Ein bwriad dros y flwyddyn addysgol nesaf fydd rhannu rhai o brofiadau’r disgyblion yn yr ysgol drwy greu dolenni rhyngweithiol byw ar y wefan.

Rôl y disgyblion

Drwy gael cyfle i ddewis a dethol cynnwys y wefan rydym yn gobeithio y bydd y disgyblion yn datblygu sgiliau cyfathrebu newydd. Sgiliau fydd yn  eu galluogi i fanteisio’n llawn ar y dechnoleg newydd sydd yn yr ysgol ac yn y byd o’u cwmpas.

Mae’r dudalen agoriadol yn ganolbwynt ar y dolenni  sydd yn eich cysylltu yn uniongyrchol  i rai o safleoedd gwybodaeth yr ysgol, ac i rai o wefannau pwysicaf addysg yng Nghymru.

Ar waelod y dudalen yma mae’r fwydlen gyffredinol sy’n cynnig dolenni penodol sydd yn eich cysylltu i adrannau penodol o’r wefan ysgol e.e. ‘Dropbox’

 

Mae yma hefyd ddolenni pwysig eraill sydd yn eich cysylltu gyda  safleoedd addysg eraill yng Nghymru;

Dyma’r ddolen gyswllt i safle arbennig ‘Ysgol Gynradd Llanrug’ o fewn y rhwydwaith
‘Fy ysgol Leol’ Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

Os ydych eisiau gwybodaeth o wefan Awdurdod Addysg  Gwynedd.
Dyma’r ddolen gyswllt i  Ysgolion Gwynedd - cliciwch yma

Os ydych eisiau dolen gyswllt i safle wybodaeth o Adran Addysg Llywodraeth Cymru
Dyma’r ddolen gyswllt i safle Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

Dyma’r ddolen gyswllt  i gael gwybodaeth am y ‘Cwricwlwm Cynradd’ gan gynnwys y
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Newydd. - cliciwch yma

 

Contact

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Headteacher:
Nia Llewelyn Puw

Tel: (01286) 674905

Fax: (01286) 676110

Email: click here

Bookmark and Share

News