Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Governors

Translation Coming Soon...

Croeso i adran Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanrug

Cadeirydd Llywodraethwyr : Dylan L Jones

Mae'r pdf canlynol yn cynnwys manylion canlynol :

  • Rhestr o'r Llywodraethwyr
  • Pwyllgorau Gwaith
  • Cynllun Datblygu Ysgol
  • Amddiffyn Plant
  • Mynediad
  • Cwynion
  • Hwb+ Rhieni

Dyma ddolen gyswllt i wefan Addysg Llywodraeth Cymru

Dyma ddolen gyswllt i wefan Llywodraethwyr Cymru

Dyma ddolen gyswllt i wefan 'Ein hysgol ni' neu 'My local school'


Dyma ddolen gyswllt i safle 'Dropbox'

Mae'r safle 'dropbox' yn cynnwys holl ffeiliau gwybodaeth Ysgol Gynradd Llanrug.

Defnyddwyr ipad / iPhone
Mynediad i ffeiliau drwy itunesU
Mae'r dolenni yma yn agor ffeiliau yn iTunesU ar yr ipad

 


Contact

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Headteacher:
Nia Llewelyn Puw

Tel: (01286) 674905

Fax: (01286) 676110

Email: click here

Bookmark and Share

News