Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess10

 

Nursery and Reception Class

 

plantWelcome to the Nursery and Reception Class at Ysgol Gynradd Llanrug.

Here is a list of staff that work in the Nursery and Reception class.


Reception Teacher : Mrs Llinos Haf Evans
Nursery Teacher : Kelly O'Donnell
Higher Nursery Assistant : Ms Kelly Louise Jones
Reception Assistant : Mrs Nia Edwards
Reception Assistant : Diane Hughes
Nursery Assistant : Ffion Hughes
Cam Wrth Gam Coach : Miss Jaqueline Pugh

 

Click here to see our 2016 - 2017 photos

Click here to see our 2015 - 2016 photos

Click here to see our 2014 - 2015 photos

 

17.03.17 Dysgu Am Bobl Sy'n Ein Helpu (Welsh only available)

Mae'r dosbarth Derbyn a Meithrin yn brysur iawn yn dysgu am bobl sy'n ein helpu yn ystod yr hanner tymor yma. Mae llawer o bobl am ddod i'r dosbarth i siarad gyda'r plant. Rydym wedi trefnu i ddynes lolipop, nyrs,plismon a phobl tan i ddod yn eu injan dan. Bydd gan y plant lawer o wybodaeth am y gwahanol swyddi sydd ar gael ac sut mae pawb yn ein helpu.Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi helpu mewn unrhyw ffordd cysylltwch a'r ysgol.


04.01.17 Thema yr Hanner Tymor (Welsh only available)

Ein thema yr hanner tymor yma ydi pawennau, crafangau a wisgers. Byddwn yn dysgu am y gwahanol anifeiliaid a'r cynefinoedd y mae nhw'n byw ynddynt. Byddwn yn edrych ar sut i ofalu am yr anifeiliaid ac efallai yn cael ymwelydd neu ddau i ddod i'n gweld!

poster

13.04.16 Blasu Project

 

Click here for more information (Welsh only available)

poster

24.02.16 Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

 

Our theme this half term is 'Tyllau, Gofodau a Chuddfannau' (Holes, Spaces and Hiding Places).

Here is an outline of the theme - click here (Welsh only available)

Take a look at what the children have been up to - click here

 

 

 


plentyn

27.01.16 Dinosaurs
Take a look at what the children have learnt while studying dinosaurs.

To see more pictures - click here

 

 

 
poster

11.01.16 Brwydr y Dinosoriaid ( The Dinosaur's Fight)

 

Our theme this half term is Dinosaurs. The children are welcome to bring anything to do with the theme to school to show us. We will be having a dinosaur stomp and the children will get the opportunity to write invitations, prepare a menu and perform a dance.

Here is an outline of the theme - click here (Welsh only available)

 

poster

12.11.15 Tywynnu a Phelydru (Welsh only available)
Thema'r dosbarth Derbyn/Meithrin yr hanner tymor yma ydi 'Tywynnu a Phelydru'. Mae'r plant wedi bod yn brysur yn gwneud gwaith ar noson tan gwyllt ac yn edrych ar bethau lliwgar a sgleiniog. Mae ganddom Ogof Tan Domen yn y dosbarth ble maent wrth eu boddau yn chwarae rol cymeriadau Gwlad y Rwla gyda'r bocs golau. Os oes ganddoch chi unrhyw bethau sgleiniog nad ydych eisiau mwyach byddwn yn ddiolchgar eu cael.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
plant

23.10.15 Halloween Disco (Welsh only available)
Mae'r plant meithrin wedi bod yn brysur yn paratoi at Calan Gaeaf. Cafwyd disgo bach yn y dosbarth a cafodd pawb wisgo fyny. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

 

 
plant

13.10.15 Autumn Activities (Welsh only available)
Rydym wedi creu Parc yn y dosbarth ble mae'r plant yn cael cyfle i ymchwilio i ddigwyddiadau yn yr Hydref... yr anifeiliaid sydd yn mynd i gysgu, beth sy'n digwydd i'r dail a pa ffrwythau a llysiau sy'n gorffen tyfu adeg yma o'r flwyddyn. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

 
plant

13.10.15 Class Targets and Rewards (Welsh only available)
rydym yn dilyn cynllun cymhelliant yn y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn gan ganolbwyntio ar wobreuo ymddygiad da. Mae'r plant yn cael cyfle i bledleisio ar ddechrau'r wythnos am wobr ond mae'n rhaid iddynt gadw at darged ee.. Rydwi yn gallu gwneud llond llaw neu Rydwi yn gallu taclus... Dyma rai lluniau ohonom yn mwynhau ein gwobr - cliciwch yma

 

 plant

21.09.15 Dina the Dinosaur (Welsh only available)
Yr wythnos yma (14-18 Medi) rydym wedi cael cyfarfod a Dina y ddraig holl wybodus. Cafodd y plant gyfle i'w chyfarch. Bydd Dina yn dod yn ol i'n gweld yn fuan. Cliciwch yma i weld y lluniau.
Hefyd rydym wedi cychwyn dysgu adnabod llythrennau yn dilyn cynllun Tric a Chlic. Mae gan pob llythyren symudiad i helpu'r plant eu cofio. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 poster10.09.15 (Welsh only available)
Thema y tymor yma fydd Bownsio a fe fyddwn yn canolbwyntio ar Ddatblygiad Corfforol ac yn galluogi'r plant i ddatblygu eu sgiliau symud manwl a bras trwy ystod o gemau a gweithgareddau.

 

 

 
10.09.15 First Week (Welsh only available)
Mae'r plant wedi ymgartrefu'n dda yn y dosbarth a llawer o fwrlwm wedi bod yn yr wythnos gyntaf.
dyma luniau ohonynt yn cael hwyl!!

 

13.03.15 Reception Class (Welsh only available)

Mae'r dosbarth Derbyn wedi bod yn canolbwyntio a'r stori cawr mwyaf Crand yn y dre. Rydym wedi cael cyfle i wneud gwaith mathemateg, iaith a gwaith creadigol.


Ar ol y Pasg fe fyddwn yn dechrau a'r thema newydd sef yr Ardd. rydym yn gobeithio y bydd y tywydd yn ffafriol a cawn gyfle i blannu hadau, llysiau ac ychydig o ffrwythau. Byddwn hefyd yn edrych a'r anifeliaid bychain sydd yn byw yn yr ardd.( gweler atodiad Pethau Bychain Pitw )


13.03.15 Nursery Class (Welsh only available)

Mae'r dosbarth meithrin wedi bod y gwneud gwaith ar ailgylchu ac wedi bod yn darganfod sbwriel oamgylch yr ysgol ac yna yn ei ddidoli ar gyfer ei ail gylchu. Rydym wedi defnyddio rhai o'r bocsus i greu modelau 3D a'r plant wedi mwynhau bod yn greadigol.

Ar ol y Pasg fe fyddwn yn dechrau ar thema newydd sef yr Ardd. rydym yn gobeithio y bydd y tywydd yn ffafriol a cawn gyfle i blannu hadau, llysiau ac ychydig o ffrwythau. Byddwn hefyd yn edrych ar anifeliaid bychain sydd yn byw yn yr ardd.( gweler atodiad Pethau Bychain Pitw )

 

Tymor y Nadolig (Welsh only available)
Yn ystod tymor y Nadolig bu’r plant Meithrin/Derbyn yn brysur yn gwneud gwaith ar thema pan af i gysgu. Mae’r plant meithrin wedi body n canolbwyntio ar ddysgu cyfri, adnabod darnau Numicon, adnabod lliwiau, rhoi trefn ar faint gwrthrychau, adnabod anifeiliaid sy’n dod allan yn y nos, ysgrifennu enw a dilyn llond llaw.


Dyma ychydig luniau


Mae’r dosbath Derbyn wedi astudio llyfr Sgleinio’r Lleuad. Cawsom P.C Edwards ddod i mewn i ymweld yn son am bobl sy’n gweithio yn y nos.  Rydym wedi coginio bisgedi siap ser.


Cawsom llawer o hwyl yn cynhyrchu addurniadau Nadolig ac yn cymeryd rhan yn y cyngerdd.

 


 

Ac yn ystod Tymor y Gwanwyn ... (Welsh only available)
Ein thema y ½ tymor yma ydi Anifeiliaid. Byddwn yn ddiolchgar os fuasai unrhyw un o’r rhieni yn gallu cyfrannu mewn unrhyw ffordd. Mae’r Meithrin wedi dechrae gyda’r llyfr Annwyl Sw ac yn cael cyfarfod Martha, ci Mrs Thomas yr wythnos nesaf. Fe fydd Buddug cymydog i Mrs Evans A’r chi tywys Fraya yn dod i ymweld a’r ysgol i’r plant ddysgu sut mae Fraya y ci yn helpu Buddug.

 


Contact

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Headteacher:
Nia Llewelyn Puw

Tel: (01286) 674905

Fax: (01286) 676110

Email: click here

Bookmark and Share

News