Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Staff

 

The Foundation Stage

Name: Mrs Heulwen Evans
Year 1 and 2 Teacher
Desire for 2015: Parhau i redeg a cherdded.

Name: Mrs Llinos Evans
Nursery and Reception Class Teacher
Desire for 2015: Rhedeg 10k cyn diwedd y flwyddyn.

Name: Mrs Eleri Jenkins – Edwards
Year 1 and 2 Teacher
Desire for 2015: Cael mynd i Legoland flwyddyn yma.

Name: Miss Catrin Jones
Year 1 and 2 Teacher

Name: Ms Rhian Thomas
Nursery and Reception Class Teacher
Desire for 2015: Dysgu chwarae'r gitar

Name: Mrs Enyd Jones
Special Needs Assistant
Desire for 2015:Darllen mwy o lyfrau.

Name: Miss Elena Williams
Foundation Stage Assistant
Desire for 2015: Cael mwy o amser ar gyfer gwneud ymarfer corff.

Name: Miss Kelly Jones
Senior Nursery Class Assistant
Desire for 2015: Colli pwysau ar gyfer fy mhriodas flwyddyn nesaf

Name: Mrs Medwen Griffith
Special Needs Assistant
Desire for 2015: Cael gwneud mwy o gerdded.

Name: Miss Gwennan Williams,
Senior Assistant
Desire for 2015: Gwenud mwy o ymarfer corff

Name: Mrs Nia Edwards
Foundation Stage Assistant
Desire for 2015: Cael mynd ar gwyliau dramor.

Name: Miss Ruth Williams
AAA Assistant
Desire for 2015: Cwbwlhau y cwrs a chael swydd.

The Junior Department

 

outline

Name: Nia Llewelyn Puw

Name: Mr Wyn Griffith

Name: Mrs Rhian Jones

Name: Mrs Sara Davies

Name: Mrs Owena Roberts

Name: Mrs Margaret Williams

Name: Mrs Eirian Howells

Name: Miss Emma Phillips

Name: Mrs Lyn Brown

Name: Miss Gwawr Jones

Name: Miss Jaqueline Pugh

 

School Staff

Name: Anti Diane

Name: Anti Bethan


Contact

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Headteacher:
Nia Llewelyn Puw

Tel: (01286) 674905

Fax: (01286) 676110

Email: click here

Bookmark and Share

News