Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

HWB a HWB+


Beth yw Hwb a Hwb+?

HWB
Hwb yw'r llwyfan dysgu Cymru gyfan a fydd yn cynnal y casgliad cenedlaethol o adnoddau digidol o  amrywiaeth eang o gyfranwyr.
Platfform dysgu ar-lein yw Hwb. Mae’n seiliedig ar dechnoleg Learning Possibilities, LP+, sydd wedi ennill gwobrau ar draws Ewrop.
Trwy ddefnyddio Hwb, bydd pob athro a dysgwr 3-19 yng Nghymru yn gallu manteisio ar gyfoeth o ddeunyddiau addysgu a dysgu sydd wedi’u caffael gan Lywodraeth Cymru.


Cliciwch yma i fynd i wefan HWB

 

HWB+
HWB+ yw'r broses o ddarparu llwyfan dysgu i bob ysgol yng Nghymru. Mae llwyfan dysgu yn gasgliad o adnoddau a gwasanaethau ar-lein a all hwyluso  dysgu digidol.

Bydd HWB+ yn cynnig y canlynol i bob  ysgol – gwefan cyhoeddus, rhith-ystafell ddosbarth, cyhoeddiadau a digwyddiadau, blogiau, wicis a  fforymau, rhyngwyneb personol i ddefnyddwyr yn ogystal â mynediad i Office 365.
Prif fantais y wefan yw ei gallu i hwyluso cydweithio o fewn ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol a hefyd rhwng y sefydliadau hyn.

Fe fydd disgyblion, athrawon, rhieni a llywodraethwyr yn medru manterisio ar y wefan.

Bellach mae disgyblion ac athrawon yn medru cael mynediad i’w gwaith o unrhyw gyfrifiadur, tabled neu ffôn, o unrhyw le, unrhyw bryd! Fe fydd cyswllt di-dor rhwng cartref ac ysgol.

Bydd Hwb yn cynnal ardaloedd gweithio cydweithredol a fydd yn hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol ledled Cymru. Bydd deunyddiau a allai fod yn batrwm i eraill yn cael eu nodi a’u rhannu ar draws Cymru gyfan.


Mewngofnodi i Hwb +


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion