Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Llawlyfr

Mae'r Tim Rheoli yn paratoi llawlyfrau newydd ar ddechrau mis Mai,  ar gyfer y rhieni newydd sydd a phlant yn dechrau yn y dosbarth Meithrin a Derbyn yn Medi 2015.
Mae ganddom ni bellach ddulliau digidol o ddosbarthu gwybodaeth am yr ysgol.

  • Dropbox Ysgol Gynradd Llanrug : Dropbox
  • itunesU ar gyfer iphone, ac iPad.  ( itunesU code for ipad) DTE-KTC-XFD

Mae'r blwch 'Dropbox' rhieni yn gyfrwng pwysig i ni rannu dogfennau digidol sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am Ysgol Gynradd Llanrug.
Rydym ni hefyd yn diweddaru polisïau ar lein yn flynyddol ac mae y rhain hefyd mewn blychau arbennig yn dropbox.

Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion