Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Rhestr o'r Llywodraethwyr


Cadeirydd Llywodraethwyr
- Mr Dylan Lloyd Jones

Is-Gadeirydd - Saran Thomas Jones

Pennaeth - Nia Llewelyn Puw - pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk

Clerc y Llywodraethwyr - Mrs Margaret Williams - MargaretWilliams2@gwynedd.gov.uk

Cyfrifoldebau:
Amddiffyn plant - Mr Aled Gibbard - AledGibbard@gwynedd.gov.uk

Pwyllgor Amddiffyn Plant / Hyfforddiant Staff - Nia Llewelyn Puw (Pennaeth), Eirian Howells (Dirprwy), Heulwen Evans (Arweinydd Cyfnod Sylfaen)

Hyfforddiant i lywodraethwyr - Mr Aled Gibbard - AledGibbard@gwynedd.gov.uk

Cydraddoldeb - Mr Dylan Lloyd Jones - dylanljones@icloud.com

Cwynion yn erbyn yr ysgol - Mr Dylan Lloyd Jones - dylanljones@icloud.com

Cynllun Cyfathrebu Ysgol Gynradd Llanrug - Marc Roberts, Eirian Howells

Dadansoddi Data - Marc Roberts

Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff - Dylan Lloyd Jones, Marc Roberts, Sian Morris

Pwyllgor Apêl Disgyblu a Diswyddo Staff - Saran Thomas Jones, Guto Edwards, Nan Humphreys

Pwyllgor Disgyblu a Gwahardd Disgyblion - Aled Gibbard, Dylan Ellis

Pwyllgor Cwynion - Charles Jones, Guto Edwards

Pwyllgor Adolygu Tâl - Aled Gibbard, Dylan Lloyd Jones, David Wyn Williams

Is bwyllgor Cyllid - Guto Edwards, Charles Jones, Aled Gibbard, Nia Llewelyn Puw

Pwyllgor Cwricwlwm : Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ( FfLlaRh ) - Nia Llewelyn Puw, Nan Humphreys, Eirian Howells, Saran Thomas Jones, Dylan Ellis

Pwyllgor Addysg Gorfforol ( Cynllun PESS a Chlwb Campau'r Ddraig )/Monitro Cynllun PESS 'Chwaraeon, ac Addysg Awyr Agored' / Dadansoddi Holiadur Cyngor Chwaraeon Cymru / Adroddiad Estyn : Chwaraeon - Wyn Griffith, Rhian W Thomas, Catrin Jones, David Wyn Williams

 

Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion