Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Staff

 

Y Cyfnod Sylfaen

Enw: Mrs Heulwen Evans
Athrawes blwyddyn 1 a 2
Dymuniad 2015: Parhau i redeg a cherdded.

Enw: Mrs Llinos Evans
Athrawes Meithrin Derbyn
Dymuniad 2015: Rhedeg 10k cyn diwedd y flwyddyn.

Enw: Mrs Eleri Jenkins – Edwards
Athrawes blwyddyn 1 a 2
Dymuniad 2015: Cael mynd i Legoland flwyddyn yma.

Enw: Miss Catrin Jones
Athrawes blwyddyn 1 a 2

Enw: Ms Rhian Thomas
Athrawes meithrin derbyn
Dymuniad 2015: Dysgu chwarae'r gitar

Enw: Mrs Enyd Jones
Cymhorthydd Anghenion Arbennig
Dymuniad 2015:Darllen mwy o lyfrau.

Enw: Miss Elena Williams
Cymorthydd cyfnod sylfaen
Dymuniad 2015: Cael mwy o amser ar gyfer gwneud ymarfer corff.

Enw: Miss Kelly Jones
Uwch – Gymhorthydd Meithrin

Dymuniad 2015: Colli pwysau ar gyfer fy mhriodas flwyddyn nesaf

Enw: Mrs Medwen Griffith
Cymhorthydd Anghenion Arbennig
Dymuniad 2015: Cael gwneud mwy o gerdded.

Enw: Miss Gwennan Williams,
Uwch – Gymhorthydd Meithrin, Derbyn , Blwyddyn 1 a  2

Dymuniad 2015: Gwenud mwy o ymarfer corff

Enw: Mrs Nia Edwards
Cymhorthydd cyfnod sylfaen
Dymuniad 2015: Cael mynd ar gwyliau dramor.

Enw: Miss Ruth Williams
Cymhorthydd AAA
Dymuniad 2015: Cwbwlhau y cwrs a chael swydd.

Yr Adran Iau

 

outline

Enw: Nia Llewelyn Puw

Enw: Mr Wyn Griffith

Enw: Mrs Rhian Jones

Enw: Mrs Sara Davies

Enw: Mrs Owena Roberts

Enw: Mrs Margaret Williams

Enw: Mrs Eirian Howells

Enw: Miss Emma Phillips

Enw: Mrs Lyn Brown

Enw: Miss Gwawr Jones

Enw: Miss Jaqueline Pugh

 

Staff yr Ysgol

Enw: Anti Diane

Enw: Anti Bethan

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion