Cartref > Disgyblion > Cerddoriaeth

Cerddoriaeth


Cynigir gwersi offerynnol yn wythnosol i ddisgyblion y Blynyddoedd Iau (Blynyddoedd 3 - 6). Codir tâl am y gwersi. Fe fydd disgyblion Prydau Am Ddim yn derbyn grant ar gyfer y gwersi. Mae gwersi telyn, offerynnau pres, offerynnau chwyth a gitar yn cael eu cynnig yn yr ysgol.

  • Gwasanaeth Cerdd
  • Gwasanaeth Cerdd gyda telyn
  • Plant yn chwarae ffliwt
  • Dosbarth Cerdd
  • Sioe cerdd