Cartref > Disgyblion > Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol


Mae Cyngor yr Ysgol yn darparu cyfleoedd i’r disgyblion gyfrannu ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol.

Maent yn cymryd rhan mewn penderfyniadau ac yn cyfrannu at newidiadau er gwell. Gall y disgyblion fynegi barn a rhannu syniadau am faterion yn ymwneud â bywyd yr ysgol drwy adael nodyn yn y Blwch Syniadau. Mae Cyngor Ysgol gweithgar yn yr ysgol sydd yn dilyn rhaglen o weithgareddau ar draws y flwyddyn. Maent yn adrodd yn ôl ar unrhyw ddatblygiadau i’r Corff Llywodraethol. Maent yn cynnal siop ffrwythau’r ysgol yn ddyddiol.

  • cyngor ysgol
  • aelodau'r cyngor ysgol
  • cyngor ysgol yn gwerthu ffrwythau
  • gwerthu ffrwythau tu allan