Cartref > Disgyblion > Ysgol Iach

Ysgol Iach


Mae'r ysgol yn rhan o brosiect hybu iechyd sydd yn cael ei redeg gan yr Ymddiriedolaeth Iechyd Cymuned Gwynedd a Mon.

Rydym yn ymrwymiedig i hyrwyddo bwyta’n iach a datblygu ffitrwydd ac yn gweithio tuag at Gam 5 Ysgol Iach.

Mae’r Cyngor Ysgol yn gwerthu ffrwythau i’r plant.

Gweithgareddau Ysgol Iach