Cartref > Disgyblion > Pwerau Dysgu

Pwerau Dysgu


Mae Cymeriadau Pwerau Dysgu Ysgol Llanrug wedi gwreiddio ein gwerthoedd ar draws yr ysgol gyda’n disgyblion: 

Dewi Dyfalbarhau, Robin Risg, Huw Holi, Cari Canolbwyntio, Mali Mwynhau, Dei Dychymyg a Gwen Gwella. 

Meddylfryd O Dwf / Mwynhau Dysgu A Gwytnwch

Mae ethos ein dosbarthiadau a phrofiadau dysgu amrywiol yn galluogi pob plentyn i ddatblygu’i hun i’w lawn potensial. Dylai pob plentyn deimlo’n hapus a diogel mewn awyrgylch gartrefol. Rydym yn annog ein dysgwyr i fwynhau dysgu, i ddyfalbarhau, i fagu gwytnwch gan gefnogi ei gilydd. 

logo pwerau dysgu
  • plant yn chwarae gem addysgiadol
  • plant yn chwarae gem