Cartref > Ysgol > Llywodraethwyr

Llywodraethwyr


2022-2023

Cadeirydd:  

Dylan Lloyd Jones (Amddiffyn Plant)

Is-gadeirydd:

Mared Roberts

Staff Ysgol:

Nia Puw

Gwenan Lockley

Nia Edwards

Rhieni:

Cemlyn Jones

Zoe Parry

Claire Evans

Carl Griffiths

Cyfetholedig:

Dylan Lloyd Jones (Cadeirydd)

Mared Roberts (Is-gadeirydd)

Dafydd Gwyn

Awdurdod Addysg:

Y Cynghorydd Beca Brown

Y Cynghorydd Berwyn Jones

Tom Hastings

Cyngor Cymuned:

Phillip Roberts

Clerc: (Annibynnol O’r Corff)

Louise Williams