Cartref > Disgyblion > Dewiniaid Digidol

Dewiniaid Digidol


Mae grwp penodol o ddisgyblion yn datblygu agweddau digidol o few neu dosbarth yn yr ysgol.

Byddent hefyd yn rhoi arweiniad i eraill yn y dosbarth. Mae sgiliau digidol ein disgyblion yn cael eu datblygu yn ymarferol ac yn cyfrannu i waith difyr ar draws y cwricwlwm. Ymdrechwn i godi ymwybyddiaeth plant o botensial y cyfarpar digidol a chodio ac i ymdrin ag o yn hyderus a phwrpasol gan gyrraedd lefel uchel o wybodaeth, sgil a dealltwriaeth.

Rydym wedi buddsoddi yn helaeth mewn adnoddau codio eleni ac mae’r dewiniaid digidol a’n disgyblion wrth eu boddau. Bydd Technocamps hefyd yn cynnal gweithgareddau cyffrous o fewn y dosbarthiadau o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 ar draws yr ysgol o bryd i’w gilydd.

Gweithgareddau'r Dewiniaid Digidol


 

  • plant yn chwarae gem
  • chwarae gem
  • plant yn gwrando ar athrawes