Cartref > Ysgol > Pwy ydi Pwy

Pwy ydi Pwy


Pennaeth

Nia Puw

Dirprwy Bennaeth

Gwenan Lockley

Arweinydd Dysgu Sylfaen

Llinos Evans

Athrawon

Gwenan Lockley Athrawes Blwyddyn 5+6

Ceri Lewis Edwards Athrawes Blwyddyn 5+6 A Chydlynydd Ady

Emma Phillips Athrawes Blwyddyn 3+4

Rhian Jones Athrawes Blwyddyn 3+4

Alaw Tecwyn Sion Athrawes Blwyddyn 3+4

Jake Thomas Athro Blwyddyn 3+4

Llinos Evans Athrawes Blwyddyn 2

Catrin Jones Athrawes Blwyddyn 1+2

Rhian Thomas Athrawes Derbyn A Blwyddyn 1

Eleri Jenkins-Edwards Athrawes Derbyn

Emma Williams Athrawes Meithrin

Cymorthyddion:

Gwennan Williams

Elena Williams

Janet Davies

Nia Edwards

Enyd Lloyd Jones

Sophie Roberts

Melissa Pleming

Hannah Benson

Erin Williams

Katie Griffiths

Elen Baines

Staff Ategol:

Eirian Williams

Laura Owen

Melissa Pleming

Gwawr Evans

Ceri Jones

Liza Owen

Eira Roberts

Sian Williams

Arwyn Williams

Carol Mielezarek

Megan Williams

Marie Williams

Karen Roberts

Swyddog Gweinyddol a Busnes:

Louise Williams 

Clerc Cinio:

Owena Roberts

Athrawon Cerdd Teithiol: 

Rebecca Bateson 

Ifan Dafydd 

Dylan Williams

Tudur Eames