Cartref > Disgyblion > Ysgol Eco

Ysgol Eco


Menter ryngwladol yw'r rhaglen Eco-Ysgolion sy'n annog disgyblion i gymryd rhan mewn materion amgylcheddol a datblygu cynaliadwy. Mae'n cynnig system hynod strwythurol ar gyfer rheolaeth amgylcheddol o ysgolion gan ganolbwyntio ar Ysbwriel, Lleihau Gwastraff, Cludiant, Byw'n Iach, Ynni, Dŵr, Tir yr Ysgol a Dinasyddiaeth Fyd-eang. 

Disgyblion sy'n cymryd y prif rannau mewn cymryd penderfyniadau a chyfranogi er mwyn lleihau effaith amgylcheddol eu hysgol. Fel hyn, mae Eco-Ysgolion yn ymestyn y tu hwnt i’r dosbarth ac yn datblygu agweddau o ddinasyddiaeth gyfrifol, gartref ac yn y gymuned. 

Mae’r Pwyllgor Eco yn cyfarfod yn gyson ac yn cynllunio gwahanol ymgyrchoedd.

Mae’r ysgol hon yn Ysgol Eco (baner werdd), ac yn tyfu llysiau, yn plannu, yn ail-gylchu ac yn meithrin cyfrifoldeb yn y plant yngln â dyfodol yr amgylchedd.

Ysgol Eco (baner werdd)

Gweithgareddau'r Cyngor Eco