Cartref > Newyddion > Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd


Cafwyd llwyddiannau yn Eisteddfod yr Urdd cylch Brynrefail gyda’r parti llefaru yn gyntaf (o dan arweiniad Mrs Llinos Evans) ar parti unsain yn drydydd (o dan arweiniad Miss Gwenan Lockley).

Bydd y parti llefaru yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr URDD Llanymddyfri gan iddynt ddod yn 1af yn Eisteddfod Sir Eryri.

Diolch i’r staff am eu dysgu a darparu cyfleoedd cyfoethog a hollbwysig i’n disgyblion.  

 

  • parti unsain
  • Grwp Llefaru

Pob Eitem Newyddion