Cartref > Newyddion > Gala Nofio

Gala Nofio


Llwyddwyd i drefnu gwersi nofio ar gyfer dysgwyr o flynyddoedd 2, 3, 4, 5 a 6 ar hyd y tymor.

Cystadlodd tîm o ddysgwyr blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 mewn Gala Nofio a hynny am y tro cyntaf ers 2019. 

Llongyfarchiadau mawr i dîm nofio yr ysgol a ddaeth yn fuddugol yng Ngala Nofio Arfon. Diolch i Miss Catrin Jones a Mrs Nia Edwards am hyfforddi.

  • dosbarth wrth y pwll nofio
  • enillwyr

Pob Eitem Newyddion